Curriculum vitae

Informaţii personale

 Curriculum Vitae
Nume / Prenume DUMITRU  CĂTĂLIN – SORIN
Adresă(e) sector 5 , strada Prel. Ferentari, nr. 52-60, bl. B, Sc. 2, et.1, ap.43, București, România
Telefon(oane)

Mobil:

0766 473 332 ; 0722 663 765
E-mail(uri) catalin.dumitru@mts.ro ; sorin.dumitru@gmail.com ;
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 07 Octombrie 1983
Sex masculin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional  Educație / Sport / Training 
Experienţa profesională
Perioada Februarie 2013 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Consilier personal Ministerul Tineretului si Sportului – birou Secretar de Stat
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea documentelor oficialeOrganizarea sedintelor

Participare la workshop-uri

 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Tineretului si Sportului, str.Vasile Conta, nr. 16, sector 2
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie Publica – Tineret
Perioada Septembrie 2006. – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor karate – titular
Activităţi şi responsabilităţi principale Planificare, programare și antrenarea elevilor și obținerea de rezultate în competiții naționale și internaționale
Numele şi adresa angajatorului Clubul Sportiv Școlar nr. 7 „Dinamo” București; Șos. Ștefan cel Mare, nr. 7-9, Sector 2, București
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație / Sport
Rezultate obţinute 3 medalii de aur, 1 medalie de argint si doua medalii de bronz la Campionatul Mondial de karate –  Barcelona, 07.2008 ;- multiple medalii la cupe naționale si municipale cu sportivii Clubului  Clubul Sportiv Școlar nr. 7

„Dinamo”  București.

 

                                                Perioada 06.2005 – prezent

                    Funcția sau postul ocupat

antrenor – Karate
Activități și responsabilitați principale  Formarea , perfecționarea si educarea sportivilor in vederea obtinerii de performante sportive si de a deveni oameni model ai societatii
Numele și adresa angajatorului Clubul Sportiv SCORPION Bucuresti – www.scorpionkarate.ro
Tipul activității sau sectorul de activitate  Sport de performanță
Rezultate obținute 06.2005 – prezentLocul I la C.N de copii – Constanţa 2006;

– 4 medalii de aur  la C.N de copii si minicadeti –Targoviste 2007;

– 4 medalii de aur la C.N minicadeti, cadeti si juniori – Titu 2007;

– Doua medalii de bronz la Campionatul Balcanic WKF,Turcia,  oct. 2009;

– O medalie de aur la campionatul national de seniori Shito – Ryu 2010;

– o medlie de argint, doua de bronz si un loc V la Campionatul European EGKF, Austria, oct.2010;

– o medalie de aur, una de argint si doua de bronz la Campionatul European ESKU, Itala, Nov. 2010;

– o medalie de aur si una de bronz la Campionatul European ESKU, Istanbul Nov.2011;

– o medalie de aur la Campionatul Mondial ESKU, Istanbul, Martie  2012;

– multiple medalii la cupe naţionale şi municipale cu sportivii Clubului Sportiv Scorpion Bucureşti de

la înfiinţare 06. 2005 până în prezent

 

                                                  Perioada 2005 – prezent
                        Funcțía sau postul ocupat Vicepreşedinte Organizaţia de Tineret a Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”
                        Responsabilități principale Organizare si coordonare acţiuni
        Numele și adresa angajatorului Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”  – strada Victor Eftimiu, nr.1-3, etaj 5, sector 1
Tipul activității sau sectorul de activitate Social, cultural si politic
                                                     Activităţi -Coordonator campania „Eu iţi dau recomadarea” la nivelul sectorului 5, campanie ce  vizeazăcreşterea gradului de participare educaţională pentru elevi de etnie romă

-Coordonator al campaniei „Şi tu ai obraz” din partea Organizaţiei de Tineret a Partidei Romilor „Pro Europa” – campanie de combatere a discriminării derulată în parteneriat cu Institutul pentru Relaţii Umane

-Coordonator al unor serii de activităţi cu caracter sportiv derulate de Organizaţia de Tineret a Partidei Romilor „Pro Europa” in parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti

                                                   Perioada

   Septembrie 2008 – prezent
Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor karate & gimnastică
Numele şi adresa angajatorului Gradinița Nicholas; Gradinița WATOTO; Gradinita Planeta Copiilor
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educația, formarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor

                                                   Perioada

Septembrie 2006 – 2010
Funcţia sau postul ocupat Profesor karate & gimnastică
Activităţi şi responsabilităţi principale Educația, formarea si dezvolatrea armonioasă a copiilor
Numele şi adresa angajatorului Școala Genesis  & Gradinița Junior;
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație / Sport
                                                    Perioada  01.1998 – 2011
Funcțía sau postul ocupat Sportiv –secția karate
         Activități și responsabilități principale Obținerea performanțelor sportive:-  multiplu campion national;

–  campion universitar – anul 2003, 2004, 2005;

–  campion mondial – Oradea, anul 2000;

–  vicecampion  balcanic – Turcia, anul 2001;

–  dublu campion european – Germania, anul 2002;

–  locul III C. European – Austria, anul 2003;

–  vicecampion mondial – Franta, anul 2004;

–  dublu campion european – Italia ,anul 2007;

–  locul V – campionatul Mondial, Turcia 2010;

–  maestru emerit al sportului;

–  antrenor categ. a II-a ;

–  arbitru national si balcanic.

–  membru in Colegiul Antrenorilor din cadrul Federatiei Romane de Karate

– presedinte Comisia Preuniversitara si Universitara in cadrul Federatiei Romane de Karate

                Numele și adresa angajatorului

Clubul Sportiv DINAMO București , Șos. Ștefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, București
Tipul activității sau sectorul de activitate Sport
Perioada  02.2005 – 10.2005
Tipul activității sau sectorul de activitate   Şofer – agent intervenţie rapidă
         Activități și responsabilități principale  asigurarea protecţiei unor obiective fixe şi mobile,transporturi valori , intervenţie rapidă
Numele și adresa angajatorului  S.C OK Guard SRL
Tipul activității sau sectorul de activitate Pază și protecție
                                                     Perioada

01.2004 – 09.2004

 Funcțía sau postul ocupat

Analist programator

         Activități și responsabilități principale

Asistenţă programe de monitorizare, secretariat,contabilitate primară

 Numele și adresa angajatorului

SC City Guard Security SRL                                         .

  Tipul activității sau sectorul de activitate

 Pază și protecție

                                                   Perioada

 09 .1992 – 12 .1997
                      Funcțía sau postul ocupat  Sportiv – secţia Karate
         Activități și responsabilități principale  campion naţional la copii si cadeţi şi diferite medalii la cupe  şi campionate zonale şi naţionale .
             Numele și adresa angajatorului Clubul Sportiv KYAY Bucureşti
Tipul activității sau sectorul de activitate  Sport

Educatie si formare

 

Perioada 2006-2008

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Spiru HaretFacultatea de educaţie fizică şi sport
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională   Master – Managementul Activităţilor Sportive – postuniversitar
Perioada 2002-2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport
Nivelul în clasificarea naţională sau  internaţională Facultatea de Educatie Fizică şi Sport – specializare Arte Martiale – Karate wkf
Perioada 1998- 2002
Numele si tipul institutiei de invatamant/ furmizorului de formare Colegiul Tehnic ”Petru Maior”
Nivelul în clasificarea natională sau internațională Profil informaticăDiplomă de Analist Programator – asistent

 

Aptitudini și competente    personale
Limba(i) maternă(e)   Română
Limba(i) străină(e) cunoscute
Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
Limba franceza A1 Utilizator  elementar A1 Utilizator  elementar A1 Utilizator  elementar A1 Utilizator  elementar A1 Utilizator  elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Disciplină, respect, spirit de echipă – Am dobândit atât disciplină cât și respect față de sine și colegi dealungul anilor pe care i-am petrecut practicând sportul de performanță.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Competențe bune în managementul de proiect și în managementul echipei, având și o diploma care atesta acest lucru – manager de proiect ;  în prezent fiind managerul unui club sportiv care organizează competiții la nivel național si international in parteneriat cu Federatia Română de Karate.
Competenţe şi aptitudini tehnice Asamblarea și programarea materialelor specifice competițiilor de karate ( tabele electronice, suprafețe de concurs), completarea de fișe de competiție, depanare calculatoare.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Programare   limbaje Pascal ,Fox Pro,Visual Fox,Gestionare baze de date – Creare, introducere date, modificare , stergere

Utilizare Windows 95 – Windows 7

Office(Word, Excell, Power Point, Front Page),

web design (Photoshop , Web Studio, Flash)

Internet ( Internet Explorer, Opera, Google Chrome)

 

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de crearea site-urilor web , coregrafii  și situații de lupta.
Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri : Dans, Schi, Muzică
Permis(e) de conducere Deţin permis cat.B din anul 2002 si posed autoturism.
Informaţii suplimentare Persoane care pot furniza  referințe :Deputatul Nicolae Păun – presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte si Problemele Minorităţlor Naţionale;

Cătălin Manea – Secretar General Partida Romilor „Pro Europa”

Prof. Banuțoiu Nicolae – antrenor club Kyai București;

Prof. Vasile Manea – antrenor Dinamo București și secretar gen. .F.R. Karate

Maior(r) Adrian Ghinea – antrenor federal F.R Karate

Dl. Morar Dan – director  SC City Guard SRL

Prof. Macovei Constantin – director CSS7 „ Dinamo” Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie  diplomă de Licență

Copie diploma Master

Copie Carnet de Antrenor

Copie diplomă 2 dan

Copie atestat de competente profesionale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *